{[message.name]}
{[message.text]}
IOGAME.IO | BuildRoyale.io
Loading Game
BuildRoyale.io BuildRoyale.io
3.84K
69%
69.23076923076923 100 0 13
13 Votes
Like
Dislike
BuildRoyale.io

Game Description

 

Keywords:
buildroyale.io
build royale io
buildroyale io

Loading